Welkom bij het Cultureel Café Lochem

 Beste bezoeker van het Cultureel Café,

Voor het culturele seizoen in 2015-2016 heeft het bestuur van het Cultureel Café Lochem geen programma samengesteld.

Wij zijn  van mening dat voor het voortbestaan van het Cultureel Café het format vernieuwd moet worden. Het Café heeft gedurende 21 jaar haar waarde bewezen en wij denken dat daar nog wel een aantal jaren jaar bij kan komen in een nieuwe opzet, met een nieuw elan. Er is zeker potentie om in een nieuw jasje de volgende fase succesvol in te gaan.

Het dagelijks bestuur nodigt serieuze overname kandidaten uit onze stichting overnemen inclusief de eigendommen van het CCL.

Het bestuur gunt de overname aan degene die met een serieus, aantrekkelijk en levensvatbaar voortzettingsplan komt.

Met vriendelijke groet,

Het  Bestuur van het Cultureel Café Lochem,  Pim van Dijk, Johan Koornstra, Wilma Weekenstroo